Ydelser

Regnskab og revision

En af vores kernekompetencer er naturligvis udarbejdelse af regnskaber og revision heraf, hvis dette er påkrævet. Dette arbejde udfører vi for næsten alle tænkelige virksomhedsformer, ligesom vi også tilbyder at opgøre den skattepligtige indkomst for virksomheden.


Vi tilbyder også andre former for erklæringer på regnskabet, eksempelvis udvidet gennemgang, review eller en erklæring om assistance med opstilling af regnskabet.


Vi rådgiver meget gerne om valget af disse ydelser, da der er stor forskel på det arbejde, som revisor udfører, og fordi det kan være af stor betydning for samarbejdet med virksomhedens interessenter, hvilken erklæring revisor har givet på regnskabet.

Administration

For især små og mellemstore virksomheder kan der være store fordele ved at outsource administrative opgaver som bogføring, afstemning, løn, regnskab, moms og lignende opgaver.


Det er ikke altid, at virksomhedens ejer selv har den store rutine indenfor disse opgaver, og derfor kan man ofte med fordel bruge tiden bedre på opgaver, som kan faktureres.


Vi er effektive og professionelle, og vi har erfaring med alle de almindeligt anvendte regnskabssystemer som f.eks. e-conomic, C5, XAL, Dynamics, Navision, VetVision, AirBoss mv.


Administrationsopgaver udføres typisk på vores kontor i Næstved, men vi kommer også gerne til din virksomhed. Hvis der er tale om en større bogholderiopgave eller lignende, har vi et netværk af freelance-bogholdere, som vi samarbejder med, og som vi kan anbefale til at varetage opgaven i din virksomhed.


Vi tilbyder skræddersyede og fleksible løsninger, der passer til din virksomhed. Du får mere tid og et bedre overblik over økonomien. Og du betaler naturlivis kun for den tid, vi bruger.

Rådgivning

Vi ønsker med vores rådgivning at skabe værdi for dig. Vores mål er at optimere din virksomhed i samarbejde med dig og med de ressourcer, som du og din virksomhed har til rådighed.


Hos ENGELSTED PETERSEN er vi både generalister og specialister. Løbende uddannelse af vores medarbejdere og et netværk af samarbejdspartnere sikrer, at vi altid yder den bedste rådgivning på alle områder.


Vores rådgivning er en naturlig del af vores virke. Hvis vi f.eks. i forbindelse med en revision finder forhold, hvor vi mener, at du kan forbedre din virksomhed eller drage fordel af at gøre noget på en anden måde, så gør vi dig opmærksom herpå.


Vi mener, at vi får det bedste resultat sammen med vores kunder – hvis vi siger tingene, som de er. Derudover bestræber vi os på at gøre de ting, som ofte er komplicerede og kedelige, enkle og forståelige. Vi taler et sprog, som vores kunder forstår, så vi sikrer, at vi skaber den største værdi for dig og din virksomhed.

Skat

Skattelovgivningen er både omfattende og kompliceret, og det er samtidig et område, hvor praksis ændres hele tiden. Derfor sørger vi med løbende uddannelse for at følge udviklingen i lovgivningen meget tæt. Det gør os i stand til at rådgive på et højt fagligt niveau og med fokus på dig og din virksomhed.


Vi har desuden omfattende erfaring i at rådgive om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder. Det er med til at sikre, at de skattemæssige konsekvenser for dig og din virksomhed er optimale i forhold til lovgivningen.


Vi er eksperter i brugen af virksomhedsordningen, når vi taler om personlige erhvervsdrivende og rådgiver gerne om denne beskatningsmulighed i forbindelse med selvangivelsen.


Engelsted Petersen er derfor den helt rigtige rådgiver i skattemæssige sammenhænge, og vi rådgiver også med stor succes i skattesager.

Iværksætter

Vi har stor erfaring med at hjælpe nystartede virksomheder. Vi bistår gerne med rådgivning om løsninger på de mange udfordringer, en iværksætter står overfor, herunder en konstruktiv gennemgang af forretningsgrundlaget, rådgivning om valget af virksomhedsform samt udarbejdelse af budget, møde med bank og etablering af bogholderi mv.


Vi har indgået aftale om samarbejde med Næstved Erhverv, hvor vi yder rådgivning til iværksættere og nystartede virksomheder.

Andre ydelser

Udover de ovenfor nævnte ydelser tilbyder vi assistance og rådgivning om næsten alt, hvad erhvervsdrivende og privatpersoner kommer ud for, når det drejer sig om regnskab og skat.


Vi har meget stor international erfaring og samarbejder i udlandet både med mindre lokale revisorer og de store multinationale revisionsfirmaer.


Vi rådgiver således også om omstrukturering af virksomhed og generationsskifte og tager ofte kontakt til offentlige myndigheder på vegne af vores kunder, herunder bistår i forbindelse med at indhente et bindende svar fra SKAT.


Udstationering samt til- og fraflytning er også et område, vi arbejder med. Vi rådgiver både virksomheden og medarbejdere i forhold til at bo i Danmark og arbejde i udlandet eller omvendt og assisterer også gerne med selvangivelsen i den forbindelse.


Endelig er moms og afgifter efterhånden et yderst kompliceret område, hvor meget er bestemt fra EU. Vi bistår med rådgivning om alle forhold indenfor moms, lønsumsafgift, energiafgifter mv.